10.02.2013

Geopolitika va Din: Dunyo dinlari

Geopolitika va Din turkumidan berib borilayotgan ko'rsatuvlarimizni sizga taqdim etishda davom etamiz.Bugungi sizga havola qilmoqchi bo'lgan ko'rsatuvimiz dunyodagi hozirda mavjud dinlar, ularning yoyilish hududlari, sig'inuvchilarning soni va faolliklari haqida eng umumiy ma'lumotlarni beradi. Aynan din va millat tushunchasi hozirgi kun geopolitik tizimida muhim rol o'ynab kelmoqda. Lekin aksariyat hollarda dinlar ma'lum siyosiy kuchlarning harakat qilish vositasiga ham aylanishi mumkin. Bunday muammolarni chuqur
anglab yetish uchun esa avvalambor dunyodagi dinlar haqida eng asosiy ma'lumotlarni bilib qo'ygan ma'qul.

Комментариев нет:

Отправить комментарий